Servicevoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door het bedrijf. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar het bedrijf. Het bedrijf biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze website, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hierin vermelde voorwaarden, beleidsregels en mededelingen.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, accepteert u onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die via een hyperlink beschikbaar zijn. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers aan inhoud zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door de website te bezoeken of enig deel van de website te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, ga dan niet naar de Website of gebruik geen Services. Indien deze gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan onze winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig deel van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de site nadat eventuele wijzigingen zijn gepost, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

 

ARTIKEL 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL:

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waarin u woont, of dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar/waar u woont, meerderjarig bent en ons uw toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze website door uw minderjarige gezinsleden.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten van uw land (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten) overtreden.

U mag geen wormen of virussen of enige andere code van destructieve aard verzenden.

Schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

 

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN:

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (anders dan creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden verzonden en (a) verzending via verschillende netwerken en (b) wijzigingen om zich aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te reproduceren, dupliceren, kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren.

De koppen die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE:

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder de primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.

Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijk actueel en wordt alleen ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze website bij te houden.

 

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN:

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

 

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN:

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten zijn mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat kleuren correct op uw computerscherm verschijnen.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, dienst, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of ontvangen, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.

 

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTGEGEVENS:

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook van toepassing zijn op bestellingen die zijn geplaatst vanaf dezelfde klantaccount of creditcard en/of op bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, worden geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

 

 ARTIKEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN:

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, controleren of waarover we geen controle hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden en zonder enige goedkeuring van welke aard dan ook. We hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik van optionele tools die via de Website worden aangeboden, is op eigen risico en goeddunken en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de tools worden geleverd door de relevante derde partij.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

 

ARTIKEL 8 - LINKS VAN DERDEN:

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van, en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de betreffende derde partij.

 

ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN:

Als u, op ons verzoek, specifieke inzendingen (bijv. wedstrijdinzendingen) of zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, suggesties, plannen of ander materiaal online, per e-mail, per post of anderszins indient (gezamenlijk "Opmerkingen"), stemt u ermee in dat we alle opmerkingen die u bij ons indient, op elk medium en op elk gewenst moment mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken zonder dat dit is toegestaan. We zijn niet verplicht om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) enige vergoeding te betalen voor opmerkingen, of (3) te reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, enige Inhoud controleren, bewerken of verwijderen die we, naar eigen goeddunken, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend achten, of die in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders, of ons of derden misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid.

 

ARTIKEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE:

Het indienen van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid.

 

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN:

Af en toe kan informatie op onze website of in de Service typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als informatie op de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw heb een bestelling geplaatst).

We zijn niet verplicht om informatie op de Service of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele update- of opfrisdatum die op de Service of op een gerelateerde website wordt vermeld, mag worden opgevat als een indicatie dat alle informatie op de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK:

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de Website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om illegale activiteiten uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel, wet of plaatselijke verordening te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, kwetsen, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet zal beïnvloeden of kan beïnvloeden; (h) het verzamelen of volgen van de persoonlijke informatie van anderen; (i) spam, phish, pharm, spider, crawl of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen. die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt of kan beïnvloeden; (h) het verzamelen of volgen van de persoonlijke informatie van anderen; (i) spam, phish, pharm, spider, crawl of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen. die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt of kan beïnvloeden; (h) het verzamelen of volgen van de persoonlijke informatie van anderen; (i) spam, phish, pharm, spider, crawl of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen. (h) het verzamelen of volgen van de persoonlijke informatie van anderen; (i) spam, phish, pharm, spider, crawl of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen. (h) het verzamelen of volgen van de persoonlijke informatie van anderen; (i) spam, phish, pharm, spider, crawl of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen.

 

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

We geven geen garantie, verklaring of garantie dat het gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen beëindigen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen om de Service te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u beschikbaar worden gesteld, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

op enigerlei wijze gerelateerd aan het gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Service of enige beschikbare inhoud (of producten) via gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld op de Service, zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan. voortvloeiend uit het gebruik van de Service of enige Inhoud (of Producten) die via de Service is gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan. voortvloeiend uit het gebruik van de Service of enige Inhoud (of Producten) die via de Service is gepubliceerd, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

 

 ARTIKEL 14 - VRIJWARING:

U stemt ermee in om het Bedrijf en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren. van enige claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij die voortvloeit uit of voortvloeit uit een schending van deze gebruiksvoorwaarden of de hierin opgenomen documenten, of enige schending van een wet of de rechten van een derde partij .

 

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID:

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

ARTIKEL 16 - BEINDIGING:

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.

Als u, naar eigen goeddunken, niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, of wij vermoeden dat u niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen opeisbaar tot en met de datum van beëindiging; en/of we kunnen u dienovereenkomstig de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

 

 ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST: Ons

verzuim om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle door ons op deze Website of in verband met de Service geplaatste Servicevoorwaarden Beleid of bedrijfsregels vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de gebruiksvoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden zal niet worden uitgelegd tegen de partij die de tekst heeft geschreven.

 

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT:

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij Diensten aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Europese wetgeving.

 

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN:

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

 

ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS:

Vragen over de algemene voorwaarden moeten worden gericht aan Info@zermo.nl

Jouw tevredenheid is onze hoogste prioriteit.

Daarom bieden wij gratis verzending, een 14 dagen retourbeleid en uitmuntende klantenservice

Shop nu